Month: August 2022

ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมพิษ

ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมพิษ โรคลมพิษ หรืออาการ ผื่นลมพิษ จะมีลักษณะจำเพาะคือ เป็นผื่นบวมนูน แดง มีขนาดไม่แน่นอน อาจคล้ายตุ่มยุงหรือมดกัด หรืออาจมีลักษณะคล้ายแผนที่ สามารถเกิดที่บริเวณผิวหนังส่วนใดของร่างกายก็ได้ บางรายอาจมีอาการบวมบริเวณเนื้ออ่อน (ภาวะแองจิโออีดีมา) เช่น บริเวณหนังตา ริมฝีปาก เป็นต้น

สุขภาพดี : ภาวะสมองล้า หรือ Brain Fog

สุขภาพดี : ภาวะสมองล้า หรือ Brain Fog มีงานวิจัยพบว่า ในผู้ที่ต้องใช้ความคิดหรือทำงานหลายทักษะไปพร้อมกัน หากไม่สามารถปรับตัวกับงานได้ จะทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพในงานลดลง เกิดปัญหาสุขภาพเช่น ภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome) ภาวะสมองล้า (Brian Fog) อีกทั้งยังมีผลต่อระดับไอคิวที่ลดลงในบางคนด้วย