หลักการทำงานของการจัดฟันใส Invisalign ใช้เทคโนโลยีสแกนช่องปาก 3D เพื่อตรวจสอบสภาพฟัน และวางแผนการจัดฟันอย่างเป็นระบบ โดยผลการสแกนจะถูกส่งไปยังบริษัท Invisalign เพื่อทำการผลิตชุดอุปกรณ์จัดฟัน invisalign ที่มีลักษณะเป็น Tray ใส ซึ่งออกแบบเฉพาะของคนไข้ปต่ละคน

หลักการจัดฟัน Invisalign คือ คนไข้จะต้องใส่ชุดจัดฟัน Invisalign ตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์กำหนด ร่วมกับการติดวัสดุบนผิวฟัน มีลักษณะคล้ายปุ่ม หรือที่เรียกว่า Attachment ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่กำหนดการเคลื่อนที่ของฟัน

การจัดฟันใส Invisalign มีขั้นตอนยังไง

1. เริ่มแรกทันตแพทย์จะประเมินการจัดฟันตามลักษณะฟันคนไข้แต่ละบุคคลด้วยการตรวจสภาพช่องปาก x-ray ฟันด้วยระบบดิจิตอล และพิมพ์ฟันด้วยเครื่องสแกนสามมิติ (3D scan)

2. ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับปากกาด้ามใหญ่ๆ ลักษณะการทำงานของเครื่องเปรียบเสมือนกล้องถ่ายภาพ และใช้เวลาในการสแกนเพียง 10 นาที

3. แบบพิมพ์ฟัน 3D ของคนไข้จะถูกส่งไปยังห้องเเล็ป Invisalign ที่สหรัฐอเมริกา ส่งผลการจัดฟันกลับมาให้แบบละเอียดใน 2 สัปดาห์ พร้อมชุดอุปกรณ์จัดฟันใส invisalign ที่คนไข้ต้องใส่ทุกวัน เเละเปลี่ยนชุดจัดฟันตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ทันตแพทย์วางแผนการรักษา ด้วยระบบ Clincheck ทั้งรูปแบบฟันบนเเละฟันล่างในรูปแบบ 3 มิติ แสดงผลการเคลื่อนฟันที่เปลี่ยนไป เมื่อเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งสุดท้ายตามชุดจัดฟันแบบใส invisalign

5. ทันตแพทย์จะติด attachment ที่ฟันคนไข้เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวยึดเเละพาการเคลื่อนตัวของฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม

6. ทันตแพทย์นัดติดตามผลการรักษาทุก ๆ 6-8 สัปดาห์ เเละมอบอุปกรณ์จัดฟันแบบใส invisalign ชุดต่อไปให้กับคนไข้

7. หลังจัดฟันเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว คนไข้ต้องสวมรีเทนเนอร์และเพื่อคงรูปแบบการเรียงตัวของฟันไว้ ไม่ให้ฟันล้ม ป้องกันฟันเคลื่อนที่ สาเหตุของฟันซ้อนเกที่จะตามมา