ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนจะคุกคามมรดกทางวัฒนธรรมของนครเวนิส แห่งอิตาลี แต่มรดกทางประวัติศาสตร์ที่เล่าขานกันมาอาจถูกซ่อนอยู่ใต้น้ำและรอการค้นพบ ล่าสุดมีทีมนักวิจัยได้สำรวจพบซากถนนโรมันโบราณและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ท่าเทียบเรือ ที่อาจสร้างขึ้นก่อนการก่อตั้งเวนิสในศตวรรษที่ 5

ทีมวิจัยนำโดยนักธรณีฟิสิกส์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเวนิส เผยว่า ได้ใช้เครื่องมือโซนาร์แบบ Multibeam Sonar ที่แสดงวัตถุและพื้นทะเลโดยรอบ สำหรับตรวจหาวัตถุใต้น้ำและสร้างแผนที่ 3 มิติที่มีความละเอียดสูงของพื้นทะเล จนได้พบโครงสร้างทางโบราณคดี 12 แห่งที่เรียงตัวอยู่ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 1,140 เมตร ตรงบริเวณทะเลสาบที่เรียกว่า Treporti Channel โครงสร้างหลายชิ้นดังกล่าวมีความสูงไม่เกิน 2.7 เมตร ยาว 52.7 เมตร ทั้งนี้ เคยมีการสำรวจ Treporti Channel ก่อนหน้านี้ได้พบหินที่คล้ายกับหินปูพื้น ซึ่งชาวโรมันใช้ในการก่อสร้างถนน บ่งชี้ว่าโครงสร้างเหล่านี้อาจวางเรียงตามแนวถนนโรมัน

นอกจากนี้ นักวิจัยยังค้นพบโครงสร้างเพิ่มเติมอีก 4 โครงสร้างใน Treporti Channel สูงถึง 4 เมตร ยาว 134.8 เมตร มีขนาด และมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างที่ค้นพบในพื้นที่อื่น โครงสร้างที่ ใหญ่ที่สุดดูจะเป็นท่าเรือโบราณ ซึ่งข้อมูลทางธรณีวิทยาและแบบจำลองที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ ระบุว่าถนนตั้งอยู่บนสันทรายที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลในสมัยโรมันเมื่อ 2,000 ปีก่อน แต่ปัจจุบันจมอยู่ในทะเลสาบ.